สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

Our Stories

จากเกาหลีใต้สู่ระยอง

จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
"ช่วงเวลาแห่งการให้ จากเกาหลีใต้สู่ระยองเพื่อภารกิจสร้างบ้านของบริษัท โพสโค"
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายอำเภอปลวกแดง คุณวุฒิศักดิ์ สิงหเตโช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทโพสโคร่วมกับ
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยโดย
คุณลี ดง จิน ( Mr. Lee Dong Jin, Executive Vice President ) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณลี จิน ซู ( Mr. Lee Jinsu, President ) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณคัง แท ฮยอน (Mr. Kang Tae Hyun, Production General Manager) บริษัท โพสโค ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณควัค จอง ชิก (Mr. Kwak Jeong Shik, Excetive vice president External relation) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บริษัท โพสโค จำกัด ประเทศเกาหลีใต้
คุณลี ดู ฮยอน ( Mr.Lee Du Hyeon, CSR Group Leader) หัวหน้าฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โพสโค จำกัด ประเทศเกาหลีใต้
และ คุณ ทิโมธี โล๊ก ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
ในปี 2561 นี้ ทางกลุ่มบริษัทโพสโคได้บริจาคบ้านจำนวน 10 หลังให้กับครอบครัวที่ยากไร้ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองและสร้างโดมเอนกประสงค์ให้อีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก โรงเรียนวัดหนองคอกหมู และโรงเรียนวัดโพธิ์ นอกเหนือจากการบริจาคบ้านแล้ว
ทางกลุ่มบริษัทโพสโคยังได้นำอาสาสมัครจากประเทศเกาหลีกว่า 170 คนในการอาสาสร้างบ้านซึ่งเป็นการสละแรงกาย แรงใจที่แสดงถึงน้ำใจและความใส่ใจในชุมชนพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอีกด้วย
ในปี พศ. 2552 ทางกลุ่มบริษัทโพสโค ได้ร่วมบริจาคสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้กับทางมูลนิธิที่อยู่อาศัย โดยดำเนินการสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี และ จังหวัดระยอง กว่า 10 หลัง และในปี 2560 ทางกลุ่มบริษัทโพสโคได้บริจาคสร้างบ้าน จำนวน 3 หลังในพื้นที่อำเภอปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ในเดือนสิงหาคม และกลุ่มบริษัทโพสโคได้ร่วมบริจาคสร้างบ้านอีก 10 หลังในปี 2561 นี้ในพื้นที่ อำเภอปลวกแดง พร้อมทั้งสร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนไว้ทำกิจกรรมอีก 3 หลัง นับแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทโพสโคได้สร้างบ้านร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยเป็นจำนวนบ้านทั้งหมด 23 หลังพร้อมโดมเอนกประสงค์ 3 หลัง

Gallery

  • จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
  • จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
  • จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
  • จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
  • จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
  • จากเกาหลีใต้สู่ระยอง
< Back