สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

แบบองค์กร

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Habitat of Humanity Thailand

ภาคธุรกิจ, องค์กรศาสนา และสถาบันการศึกษาต่างๆ มีความสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กร พัฒนาบุคลากร ในการรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

แบบบุคคล

สร้างบ้านหนึ่งวัน

ร่วมเป็นกลุ่มอาสาสมัครไม่เกิน 25 คนสร้างบ้านที่อยู่ในโครงการเพียงหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ ท่านจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการเป็นผู้ให้ทั้งแรงกาย และทุนทรัพย์ของท่านจะช่วยสนับสนุนค่าวัสดุในการก่อสร้าง พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ที่ต้องการบ้านสำหรับการร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทั้งนี้การร่วมกันในหนึ่งวันยังช่วยให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกัน และทำให้รู้จักเพื่อนๆในทีมมากขึ้นเช่นกัน