สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ร่วมกับเรา

สนับสนุนทางการเงิน

ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนของท่านสามารถช่วยให้ผู้ยากไร้ที่ต้องการบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยการเปิดรับบริจาคเงิน จากบุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและผู้ที่ให้ความสนใจสนับสนุนโครงการต่างๆของเรา ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและทุกภาคส่วนจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและทำให้สังคมไทยเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น.

การบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Type
Saving Account
Account Number
234-203753-7
Account Name
Habitat for Humanity Thailand
Branch
Asoke Tower

Habitat for humanity Thailand
253 Building, 12th Floor, 253 Sukhumvit 21 (Asoke)
Klongtoey Nua Wattana
Bangkok 10110
Tel: (622) 664-0644
Fax: (622) 664-0645
Website: www.habitatthailand.org
Email: habitat@habitatthailand.org
Facebook: www.facebook.com/h4hthaila

มูลนิธิที่อยู่อาศัย เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 622 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคออนไลน์

บริจาค

อาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครร่วมงานกับเราจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณมีความสุขและอิ่มเอมใจในฐานะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง มูลนิธิที่อยู่อาศัยเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานร่วมกับชุมชนระดับรากหญ้าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ในด้านที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เราต้องการอาสาสมัครมาร่วมกันสร้างและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดย สามารถเลือกสร้างบ้านด้วยการระดมทุนสนับสนุนและมีโอกาสร่วมลงแรงสร้างบ้านซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มอาสาสมัคร 15-25 คน เพื่อร่วมสร้างบ้านกับเรา

เป็นอาสาสมัครได้อย่างไร

คุณสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราได้ โดยเลือกมีส่วนร่วมในโครงการสร้างบ้านแบบทั่วไป (Regular Program) หรือ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster Response Program) ที่เรากำลังจัดขึ้นหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา

โครงการปกติ
Heart for Home

เป็นการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถเลือกที่จะสร้างบ้านตามความสนใจ 1 สร้างบ้านทั้งหลังอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนสนับสนุนการสร้างบ้านทั้งหลัง และได้มีโอกาสร่วมลงแรงสร้างบ้าน โดยประมาณ 4- 7 วัน สามารถเริ่มด้วยการรวมกลุ่มอาสาสมัคร 15-25 คน เพื่อสร้างบ้านกับฮาบิแทต เพราะขณะนี้ยังมีบ้านอีกหลายครอบครัวที่ยังรอการสนับสนุนจากท่านอยู่

สร้างบ้านหนึ่งวัน

ร่วมเป็นกลุ่มอาสาสมัครไม่เกิน 25 คนสร้างบ้านที่อยู่ในโครงการเพียงหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ ท่านจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการเป็นผู้ให้ทั้งแรงกาย และทุนทรัพย์ของท่านจะช่วยสนับสนุนค่าวัสดุในการก่อสร้าง พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ที่ต้องการบ้านสำหรับการร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทั้งนี้การร่วมกันในหนึ่งวันยังช่วยให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกัน และทำให้รู้จักเพื่อนๆในทีมมากขึ้นเช่นกัน

การเป็นอาสาสมัครแปลภาษา

มูลนิธิที่อยู่อาศัย มีความต้องการอาสาสมัครที่สามารถพูดได้หลายภาษา เนื่องจากในแต่ละวัน กิจกรรมการสร้างบ้านได้รับความสนใจจากอาสาสมัครที่เป็นต่างชาติ จากหลากหลายประเทศ เพื่อความสะดวกในการสร้างบ้าน อาสาสมัครในการแปลภาษาจึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้กิจกรรมนี้สำเร็จได้อย่างลุล่วงและที่สำคัญ ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมอบความสุขจากการร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ReBuilding Thailand

ร่วมลงชื่อเป็นอาสาสมัครเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดตามโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

โครงการพิเศษ

นอกเหนือจากการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้ว เรายังสนับสนุน การสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตให้กับชุมชน ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร ผ่านโครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชน อาทิ เช่น โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการสาธารณสุข โครงการห้องสมุด โครงการเอนกประสงค์ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การสร้างสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความหวังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอาสาสมัครทางอีเมลที่ volunteer@habitatthailand.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเรา ได้ที่ www.facebook.com/h4hthailand

หมายเหตุ : อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและอาหารในการเข้าร่วมโครงการ

FRIEND OF HABITAT

มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้จัดตั้งโครงการ "Friends of Habitat" ขึ้น เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของมูลนิธิในทางที่ดี โดยผ่านศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม ที่มีภาพพจน์ดี ได้รับการยอมรับจากสังคม และเป็นบุคคลที่มีความยินดีช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์และระดมทุนของมูลนิธิฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมพัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

องค์กร

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติต่างๆ และองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะลดจำนวนบ้านทรุดโทรมในประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมกับ มูลนิธิฯ โดยวิธีต่างๆ อาทิ การบริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน และส่งพนักงานเป็นอาสาสมัครร่วมโครงการ

การสร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทำให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พนักงานที่มาเป็นอาสาสมัครมาจากหลายระดับในองค์กรและการเป็นอาสาสมัครนั้นจะทำให้พวกเขามองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของแต่ละคน ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานได้

ภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสร้างบ้าน พัฒนาชุมชนกับมูลนิธิฯ อย่างไร

 • เป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนในสังคม เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนในการรับผิดชอบต่อสังคม
 • เป็นการคืนกำไรให้สังคมแบบจับต้องได้
 • เป็นผลให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรอย่างกว้างขวาง
 • เป็นการสร้างความสามัคคีและกำลังใจให้กับพนักงานภายในองค์กร
 • ได้รับการลดหย่อนภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลัง

คริสตจักรสามารถร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิได้โดย

อธิษฐานเผื่อ

พันธกิจของมูลนิธิต้องการการสนับสนุนทุกรูปแบบ รวมทั้งการอธิษฐานเผื่อ มิลาร์ด ฟูลเลอร์ ผู้ก่อตั้งฮาบิแทต ได้เคยกล่าวไว้ว่า "พระคัมภีร์บอกเราว่า ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้แม้แต่เรื่องการขจัดที่อยู่อาศัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น"

กำหนดวันอธิษฐานเผื่อ

ในแต่ละปี ฮาบิแทตส่งเสริม คริสเตียนทุกคณะนิกายทั่วโลกให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

คริสตจักรสามารถร่วมสร้างบ้านและนำความหวังไปสู่ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย รวมทั้งการเดินทางไปร่วมสร้างบ้านในต่างประเทศได้

ร่วมบริจาค

คณะนิกายต่างๆ สามารถร่วมบริจาคผ่านการถวายพิเศษหรือการถวายสิบลดเพื่อสนับสนุนทีมอาสาสมัครให้เกิดขึ้น

ประโยชน์ของการร่วมสนับสนุนกับเรา

 • เป็นการสนับสนุนให้คริสเตียนแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาและความรักของพระเยซูคริสต์อย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างคริสตศาสนิกชนโดยไม่แบ่งแยกคณะนิกาย
 • ก่อให้เกิดชุมชนและการสามัคคีธรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในคริสตจักร
 • ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เติบโตขึ้นผ่านการรับใช้ผู้อื่น
 • เป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนความยุติธรรมในสังคม

มหาวิทยาลัย

นักเรียน นักศึกษา ล้วนเป็นพลังสำคัญในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถนำความหวังและนำการช่วยเหลือไปสู่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างดี

มูลนิธิฯ ได้ผนึกกำลังร่วมกับเยาวชนที่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับเยาวชนอื่นทั่วโลกในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกลขึ้นได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ และมีจิตอาสายิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์จากการเข้าร่วมมูลนิธิฯ

 • พลังเยาวชนสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมได้ หากเขาได้เรียนรู้ว่าการไร้ที่อยู่อาศัยนั้นมีผลบั่นทอนคุณภาพชีวิตและปิดกั้นโอกาสที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างไร
 • พวกเขาสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ยากไร้ผ่านการเป็นอาสาสมัครร่วมลงแรงสร้างบ้าน เช่น ตอกตะปู วางอิฐ ฉาบปูนและอื่นๆ อีกมากมาย

เยาวชนสามารถร่วมงานกับเราได้โดย

ร่วมสนับสนุน

สร้างความตระหนักให้คนรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยการพูดคุยกับผู้นำชุมชนให้มีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

ร่วมหาทุน

สำหรับใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในชุมชนที่คุณห่วงใย

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

เพื่อการสร้างบ้าน หรือ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่นของคุณ หรือ เดินทางไปร่วมสร้างบ้านในโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ

ร่วมเป็นผู้นำ

เรียนรู้การวางแผน ดำเนินการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมาร่วมเป็นทีมอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการฯ ที่จัดขึ้น

ร่วมประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวสารมูลนิธิฯ และโครงการต่างๆ ของมูลนิธิให้เป็นที่รู้จักตามสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนคนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ สามารถสมัครได้ที่ www.habitatthailand.org หรือ คลิ้กลิงค์แฟนเพจมูลนิธิฯ

Global Village Program (GV) เป็นโครงการที่ Habitat for Humanity ส่งอาสาสมัครไปยังประเทศต่างๆเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ยังเพื่อร่วมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวที่ขาดแคลนพร้อมกับพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของทั้งของครอบครัวที่ขาดแคลนบ้านและอาสาสมัครเอง ระหว่างกิจกรรมสร้างบ้าน อาสาสมัครจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน และภารกิจของ Habitat for Humanity ที่มีเป้าหมายเพื่อกำจัดปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เงินบริจาคที่อาสาสมัครระดมทุนได้นั้นจะนำไปช่วยสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศที่อาสาสมัครเลือกและสนับสนุนโครงการ Global Village

โครงการสร้างบ้าน

ที่เปิดรับอาสาสมัครจากต่างประเทศ จัดเป็นภาคต่างๆ ดังนี้

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • ภาคกลาง

สนใจเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครจากต่างชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.habitatthailand.org ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน

Global Village ในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ได้รับทีมอาสาสมัคร GV มากกว่า 100 ทีม ทั้งทีมเยาวชน, ทีมผู้ใหญ่, ทีมจากโบสถ์, ทีมจากภาคธุกิจ และทีม JET (Japan Exchange and Teaching) จากประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์, จีน, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

พื้นที่แรกที่ได้รับทีมอาสาสมัคร GV คือจังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นก็มีทีมอาสาสมัครมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดเชียงใหม่และลำปางจึงเป็นพื้นที่ถัดมาที่เปิดรับทีมอาสาสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2545 จังหวัดนครราชสีมาในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2546 เขาหลัก จังหวัดพังงาในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2548

การรับทีม Global Village ของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

พื้นที่ : ปัจจุบัน มูลนิธิที่อยู่อาศัยมีสำนักงานภาคอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคอีสาน
ช่วงเดือนที่รับทีม : ตลอดทั้งปี
จำนวนคนต่อทีม : จำนวนอาสาสมัครต่อทีมน้อยสุดคือ 15 คนและมากสุดที่ 25 คน

เข้าร่วมโครงการ Global Village อย่างไร?

หากคุณสนใจร่วมโครงการ Global Village ในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ขาดแคลน พร้อมพบปะกับผู้ที่ขาดแคลนบ้านและอาสาสมัครท่านอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน กรุณาติดต่อ Habitat for Humanity ในพื้นที่ของคุณ สามารถตรวจสอบสำนักงาน Habitat for Humanity ได้ที่ : http://www.habitat.org/where-we-build