สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ฮาบิแทต
อินเตอร์เนชั่นแนล

เกี่ยวกับฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า "โลกที่ทุกคนมีที่อาศัยที่น่าอยู่" โดยเชื่อมั่นว่า การช่วยให้ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นรากฐานสำคัญของการทำลายวงจรแห่งความยากไร้ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 ฮาบิแทตได้ช่วยมากกว่า 3 ล้านคนในการสร้าง ฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้าน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนนโยบายการมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและสร้างการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในฐานะขององค์กรคริสเตียนด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร ฮาบิแทตทำงานร่วมกับเครือข่ายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลกและยินดีร่วมกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งหมายตามพันธกิจแบบเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนาหรือชนชั้น ในการดำเนินงานระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ฮาบิแทตได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ราว 1.5 ล้านคน นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 เป็นต้นมา

HABITAT FOR HUMANITY
BUILDS AROUND THE WORLD

แอฟาริกาและตะวันออกกลาง แอฟาริกาและตะวันออกกลาง ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ยุโรปและเอเชียกลาง ละตินอเมริกาและคาริบเบียน สหรัญอเมริกาและแคนาดา